Bưu điện văn hóa xã Vạn Phước

  • Mã bưu điện: 653560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phước
  • Địa chỉ: Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583930266