Bưu điện văn hóa xã Liên Sang

  • Mã bưu điện: 654110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Sang
  • Địa chỉ: Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583793500