Đại lý bưu điện Số 67

  • Mã bưu điện: 652130
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 67
  • Địa chỉ: Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 527661