Bưu điện văn hóa xã Diên Lạc

  • Mã bưu điện: 653790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lạc
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583852658