Bưu điện Lê Thánh Tôn

  • Mã bưu điện: 652070
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Thánh Tôn
  • Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583523907