Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16

  • Mã bưu điện: 652919
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16
  • Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 633828