Bưu điện Diên Xuân

  • Mã bưu điện: 653770
  • Bưu cục: Bưu điện Diên Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583787225