Bưu điện Cam Phước Đông

  • Mã bưu điện: 654680
  • Bưu cục: Bưu điện Cam Phước Đông
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583997021