Bưu điện Tháp Bà

  • Mã bưu điện: 651100
  • Bưu cục: Bưu điện Tháp Bà
  • Địa chỉ: Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583831105