Bưu điện KHL Vạn Ninh

  • Mã bưu điện: 653681
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Vạn Ninh
  • Địa chỉ: Sô´186, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583840302