Bưu điện văn hóa xã Sông Cầu

  • Mã bưu điện: 654130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Cầu
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790433