Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13

  • Mã bưu điện: 653197
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13
  • Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 848878