Đại lý bưu điện Số 43

  • Mã bưu điện: 652259
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 43
  • Địa chỉ: Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 513012