Bưu điện Khánh Sơn

  • Mã bưu điện: 654200
  • Bưu cục: Bưu điện Khánh Sơn
  • Địa chỉ: Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 3869201