Bưu điện Ninh Hòa, Khánh Hoà

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Ninh Hòa trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Ninh Hòa. Bưu điện Ninh Hòa, Bưu điện Ngã Ba Trong, Bưu điện KHL Ninh Hòa, Bưu điện Hòn Khói, Bưu điện Ninh Phước, Bưu điện Lạc An, Bưu điện Ninh Xuân, Bưu điện Dục Mỹ, Bưu điện Ninh Ích, Bưu điện văn hóa xã Ninh Giang, Bưu điện văn hóa xã Ninh Đa, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thủy, Bưu điện văn hóa xã Ninh Phú, Bưu điện văn hóa xã Ninh Vân, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thọ, Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải, Bưu điện văn hóa xã Ninh Đông, Bưu điện văn hóa xã Ninh Phụng, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thân, Bưu điện văn hóa xã Ninh Trung, Bưu điện văn hóa xã Ninh Thượng, Bưu điện văn hóa xã Ninh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ninh Bình, Bưu điện văn hóa xã Ninh Tây, Bưu điện văn hóa xã Ninh Quang, Bưu điện văn hóa xã Ninh Hà, Bưu điện văn hóa xã Ninh Lộc, Bưu điện văn hóa xã Ninh Hưng, Bưu điện văn hóa xã Ninh Tân, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4, Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ninh Hòa, Bưu cục văn phòng Văn phòng Ninh Hòa

Bưu điện Ninh Hòa

 • Mã bưu điện: 652900
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583844203

Bưu điện Ngã Ba Trong

 • Mã bưu điện: 652920
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Trong
 • Địa chỉ: Thôn 1, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583845358

Bưu điện KHL Ninh Hòa

 • Mã bưu điện: 653375
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Ninh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846836

Bưu điện Hòn Khói

 • Mã bưu điện: 652970
 • Bưu cục: Bưu điện Hòn Khói
 • Địa chỉ: Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583849200

Bưu điện Ninh Phước

 • Mã bưu điện: 653350
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Phước
 • Địa chỉ: Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583622022

Bưu điện Lạc An

 • Mã bưu điện: 653050
 • Bưu cục: Bưu điện Lạc An
 • Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583621163

Bưu điện Ninh Xuân

 • Mã bưu điện: 653180
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583620199

Bưu điện Dục Mỹ

 • Mã bưu điện: 653190
 • Bưu cục: Bưu điện Dục Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583848048

Bưu điện Ninh Ích

 • Mã bưu điện: 653280
 • Bưu cục: Bưu điện Ninh Ích
 • Địa chỉ: Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583624040

Bưu điện văn hóa xã Ninh Giang

 • Mã bưu điện: 653300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Giang
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846472

Bưu điện văn hóa xã Ninh Đa

 • Mã bưu điện: 652950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Đa
 • Địa chỉ: Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583630222

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thủy

 • Mã bưu điện: 652980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583671177

Bưu điện văn hóa xã Ninh Phú

 • Mã bưu điện: 653330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583632079

Bưu điện văn hóa xã Ninh Vân

 • Mã bưu điện: 653360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Vân
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583649002

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thọ

 • Mã bưu điện: 653000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583621567

Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải

 • Mã bưu điện: 653020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải
 • Địa chỉ: Thôn Bình Tây 1, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583849640

Bưu điện văn hóa xã Ninh Đông

 • Mã bưu điện: 653040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Đông
 • Địa chỉ: Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846474

Bưu điện văn hóa xã Ninh Phụng

 • Mã bưu điện: 653100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Phụng
 • Địa chỉ: Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583613199

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thân

 • Mã bưu điện: 653120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thân
 • Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583620433

Bưu điện văn hóa xã Ninh Trung

 • Mã bưu điện: 653070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Trung
 • Địa chỉ: Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846475

Bưu điện văn hóa xã Ninh Thượng

 • Mã bưu điện: 653140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thượng
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583663000

Bưu điện văn hóa xã Ninh Sơn

 • Mã bưu điện: 653090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583623001

Bưu điện văn hóa xã Ninh Bình

 • Mã bưu điện: 653200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Bình
 • Địa chỉ: Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846718

Bưu điện văn hóa xã Ninh Tây

 • Mã bưu điện: 653160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Tây
 • Địa chỉ: Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583662000

Bưu điện văn hóa xã Ninh Quang

 • Mã bưu điện: 653220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Quang
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846471

Bưu điện văn hóa xã Ninh Hà

 • Mã bưu điện: 653326
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hà
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583847141

Bưu điện văn hóa xã Ninh Lộc

 • Mã bưu điện: 653260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583654000

Bưu điện văn hóa xã Ninh Hưng

 • Mã bưu điện: 653250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583846719

Bưu điện văn hóa xã Ninh Tân

 • Mã bưu điện: 653240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Tân
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583619000

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16

 • Mã bưu điện: 652919
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16
 • Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 633828

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11

 • Mã bưu điện: 653021
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11
 • Địa chỉ: Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 671331

Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4

 • Mã bưu điện: 653101
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 620107

Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13

 • Mã bưu điện: 653197
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13
 • Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 848878

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ninh Hòa

 • Mã bưu điện: 652930
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ninh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: 02583844203

Bưu cục văn phòng Văn phòng Ninh Hòa

 • Mã bưu điện: 653371
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Ninh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
 • Điện thoại: