Bưu điện Khánh Vĩnh

  • Mã bưu điện: 654000
  • Bưu cục: Bưu điện Khánh Vĩnh
  • Địa chỉ: Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 3790270