Bưu điện Cam Phú

  • Mã bưu điện: 654490
  • Bưu cục: Bưu điện Cam Phú
  • Địa chỉ: Tổ Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583861144