Bưu điện văn hóa xã Diên Thạnh

  • Mã bưu điện: 653884
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Thạnh
  • Địa chỉ: Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583752383