Bưu điện văn hóa xã Vạn Hưng

  • Mã bưu điện: 653641
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Hưng
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583612878