Bưu điện Đường Đệ

  • Mã bưu điện: 652550
  • Bưu cục: Bưu điện Đường Đệ
  • Địa chỉ: Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583550013