Bưu điện văn hóa xã Khánh Nam

  • Mã bưu điện: 654020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Nam
  • Địa chỉ: Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790758