Bưu điện văn hóa xã Diên Điền

  • Mã bưu điện: 653740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Điền
  • Địa chỉ: Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583772654