Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm

  • Mã bưu điện: 653760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583785009