Bưu điện văn hóa xã Ninh Phú

  • Mã bưu điện: 653330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Phú
  • Địa chỉ: Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583632079