VNPOST Diên Khánh, Khánh Hoà

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Diên Khánh, Khánh Hoà cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Diên Khánh, Khánh Hoà. Bưu điện Diên Khánh, Bưu điện Ngã Ba Thành, Bưu điện KHL Diên Khánh, Bưu điện Diên Phước, Bưu điện Diên Xuân, Bưu điện Suối Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Diên Phú, Bưu điện văn hóa xã Diên Lạc, Bưu điện văn hóa xã Diên Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Diên Bình, Bưu điện văn hóa xã Diên Toàn, Bưu điện văn hóa xã Diên An, Bưu điện văn hóa xã Diên Điền, Bưu điện văn hóa xã Diên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm, Bưu điện văn hóa xã Diên Đồng, Bưu điện văn hóa xã Diên Thọ, Bưu điện văn hóa xã Diên Hòa, Bưu điện văn hóa xã Diên Lộc, Bưu điện văn hóa xã Diên Tân, Bưu điện văn hóa xã Suối Tiên, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Diên Khánh, Bưu cục văn phòng Văn phòng Diên Khánh

Bưu điện Diên Khánh

 • Mã bưu điện: 653700
 • Bưu cục: Bưu điện Diên Khánh
 • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583850206

Bưu điện Ngã Ba Thành

 • Mã bưu điện: 653720
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Thành
 • Địa chỉ: Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583760208

Bưu điện KHL Diên Khánh

 • Mã bưu điện: 653872
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Diên Khánh
 • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583850206

Bưu điện Diên Phước

 • Mã bưu điện: 653800
 • Bưu cục: Bưu điện Diên Phước
 • Địa chỉ: Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583780100

Bưu điện Diên Xuân

 • Mã bưu điện: 653770
 • Bưu cục: Bưu điện Diên Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583787225

Bưu điện Suối Hiệp

 • Mã bưu điện: 653890
 • Bưu cục: Bưu điện Suối Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583745438

Bưu điện văn hóa xã Diên Phú

 • Mã bưu điện: 653730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Phú
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583770652

Bưu điện văn hóa xã Diên Lạc

 • Mã bưu điện: 653790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583852658

Bưu điện văn hóa xã Diên Thạnh

 • Mã bưu điện: 653884
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583752383

Bưu điện văn hóa xã Diên Bình

 • Mã bưu điện: 653850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Bình
 • Địa chỉ: Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583851500

Bưu điện văn hóa xã Diên Toàn

 • Mã bưu điện: 653910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Toàn
 • Địa chỉ: Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583750655

Bưu điện văn hóa xã Diên An

 • Mã bưu điện: 653920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên An
 • Địa chỉ: Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583852555

Bưu điện văn hóa xã Diên Điền

 • Mã bưu điện: 653740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Điền
 • Địa chỉ: Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583772654

Bưu điện văn hóa xã Diên Sơn

 • Mã bưu điện: 653750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583774100

Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm

 • Mã bưu điện: 653760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583785009

Bưu điện văn hóa xã Diên Đồng

 • Mã bưu điện: 653780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Đồng
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583786041

Bưu điện văn hóa xã Diên Thọ

 • Mã bưu điện: 653810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583784060

Bưu điện văn hóa xã Diên Hòa

 • Mã bưu điện: 653820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583850172

Bưu điện văn hóa xã Diên Lộc

 • Mã bưu điện: 653830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583782040

Bưu điện văn hóa xã Diên Tân

 • Mã bưu điện: 653840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Tân
 • Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583783180

Bưu điện văn hóa xã Suối Tiên

 • Mã bưu điện: 653860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Tiên
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583742010

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Diên Khánh

 • Mã bưu điện: 653710
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Diên Khánh
 • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: 02583850206

Bưu cục văn phòng Văn phòng Diên Khánh

 • Mã bưu điện: 653871
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Diên Khánh
 • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
 • Điện thoại: