Bưu điện văn hóa xã Ninh Đông

  • Mã bưu điện: 653040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Đông
  • Địa chỉ: Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846474