Bưu điện Vạn Thọ

  • Mã bưu điện: 653580
  • Bưu cục: Bưu điện Vạn Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583938002