Bưu điện văn hóa xã Khánh Phú

  • Mã bưu điện: 654140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Phú
  • Địa chỉ: Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790404