Bưu điện văn hóa xã Diên Tân

  • Mã bưu điện: 653840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Tân
  • Địa chỉ: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583783180