Bưu điện văn hóa xã Vạn Thạnh

  • Mã bưu điện: 653590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thạnh
  • Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583939002