Bưu điện văn hóa xã Ninh Phụng

  • Mã bưu điện: 653100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Phụng
  • Địa chỉ: Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583613199