Bưu điện văn hóa xã Ba Cụm Nam

  • Mã bưu điện: 654270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Cụm Nam
  • Địa chỉ: Thôn Ka Tơ, Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583869064