Bưu điện khai thác cấp 2 KT Khánh Sơn

  • Mã bưu điện: 654210
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Khánh Sơn
  • Địa chỉ: Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 3869201