Bưu điện văn hóa xã Vạn Khánh

  • Mã bưu điện: 653540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Khánh
  • Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583843480