Bưu điện văn hóa xã Sơn Lâm

  • Mã bưu điện: 654240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Co Róa, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583867602