Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11

  • Mã bưu điện: 653021
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11
  • Địa chỉ: Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 671331