Bưu điện Bình Tân

  • Mã bưu điện: 652510
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Tân
  • Địa chỉ: Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583881724