Bưu điện văn hóa xã Ninh Tân

  • Mã bưu điện: 653240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Tân
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583619000