Bưu điện văn hóa xã Ninh Quang

  • Mã bưu điện: 653220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Quang
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846471