Bưu điện Đại Lãnh

  • Mã bưu điện: 653570
  • Bưu cục: Bưu điện Đại Lãnh
  • Địa chỉ: Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583842105