Bưu điện văn hóa xã Cam Thành Nam

  • Mã bưu điện: 654550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thành Nam
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583857036