Bưu điện văn hóa xã Đảo Bích Đầm

  • Mã bưu điện: 652488
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đảo Bích Đầm
  • Địa chỉ: Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583898510