Bưu điện KHL Diên Khánh

  • Mã bưu điện: 653872
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Diên Khánh
  • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583850206