Đại lý bưu điện Số 88

  • Mã bưu điện: 651049
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 88
  • Địa chỉ: Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 819256,819265