Bưu điện văn phòng Văn phòng Diên Khánh

  • Mã bưu điện: 653871
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Diên Khánh
  • Địa chỉ: Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: