Bưu điện Xuân Tự

  • Mã bưu điện: 653640
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Tự
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583612004