Bưu điện văn hóa xã Sơn Hiệp

  • Mã bưu điện: 654230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Liên Hiệp, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583869147