Bưu điện văn hóa xã Ninh Thọ

  • Mã bưu điện: 653000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583621567