Bưu điện khai thác cấp 2 KT Vạn Ninh

  • Mã bưu điện: 653510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vạn Ninh
  • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 3841002