Bưu điện văn hóa xã Sơn Thái

  • Mã bưu điện: 654100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thái
  • Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583793550